Ladys hjälp

Behöver du hjälp med din hund, men saknar ekonomisk möjlighet att betala för beteendeträning?

Kontakta Lennart på mobil 0769 26 68 22 eller via e-post lennartbengtsson@hotmail.com för att diskutera om Ladys hjälp även kan bli er hjälp. Du måste dock dela den grundfilosofi som utgör basen i all träning hemma hos Lennart. Det handlar ofta lika mycket om att ändra beteende hos människan som hos hunden. Läs mer här.

LADYS HJÄLP

- pro bono för ett tryggare hundliv


Lady är en blandrastik som har haft det ovanligt tufft i livet. En förstående ny husse fick med Lennarts hjälp Lady att lita på hundar igen. Om det arbetet kan du läsa här.


Ödets ironi gjorde att Lady, som äntligen funnit sin harmoni, blev attackerad av två hundar på en helt vanlig promenad. De anföll henne helt oprovocerat, och det våldsamma slagsmål som följde höll på att kosta Lady livet. Men tack vare god omvårdnad kunde hon repa sig både fysiskt och mentalt.


Händelsen uppmärksammades stort, både i dagspress och i sociala medier. Många godhjärtade människor hörde av sig och vill hjälpa till med Ladys veterinärkostnader och rehabilitering. Det blev starten till insamlingsfonden Ladys hjälp.


Numera används pengarna i denna fond för att stötta hundägare som upplever beteendeproblem hos sina hundar, men som inte har råd att söka hjälp för att lösa situationen. Förhoppningsvis kan detta leda till att färre hundar drabbas av Ladys öde.